Finanční podmínky

 • Ubytování
  Jednolůžkový pokoj 6 000,-
  Kč / měsíc

  Dvoulůžkový pokoj

  5 700,-
  Kč / měsíc
  Třílůžkový pokoj
  (pouze v oddělení se zvýšenou podporou a péči)
  5 700,-
  Kč / měsíc

  Možnosti úhrady služby:

  • V hotovosti
  • Převodem na účet poskytovatele služby
  • Trvalým příkazem z účtu klienta na účet poskytovatele služby
   (č. ú.: 1770771340/5500)

  Výše platby a možnosti úhrady jsou s klientem sjednány vždy před přijetím klienta do domova.

  Individuální péče

  Individuální péče je hrazena z příspěvku na péči, který není do těchto úhrad započítán. Péče svým rozsahem odpovídá částce přiznaného příspěvku, jenž náleží v plné výši domovu.


  Strava
  Celodenní strava 140,-
  Kč / den
  28 dní 30 dní 31 dní
  3 920,- Kč 4 200,- Kč 4 340,- Kč
  Obědy 75,-
  Kč / den
  28 dní 30 dní 31 dní
  2 100,- Kč 2 250,- Kč 2 325,- Kč